Zarząd TNP

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

MIEJSCE PRACY

IMG 9300 2

Bc. KRZYSZTOF KOSMALA

prezes

Szkoła Podstawowa im. Jana Kubisza w Gnojniku
 

mgr MONIKA PLAŠKOVÁ

wiceprezes

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Suchej Górnej

 

 
 

mgr MAŁGORZATA KUJAWA

Strony internetowe, kronikarz

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Czeskim Cieszynie

 

PhDr. ANNA POMYKACZ, Ph.D.

skarbnik

Szkoła Podstawowa im. Jana Kubisza w Gnojniku

 

 
 

mgr TOMÁŠ LABUDEK

członek zarządu

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Hawierzowie-Błędowicach

 

mgr KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

koordynator projektów

Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni

 

mgr BARBARA KUBICZEK

Sekretarz, kartoteka,
statystyka

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie

 

mgr BOGDAN SIKORA

członek zarządu

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Bystrzycy

 

mgr DANUTA RYŁKO

członek zarządu

emeryt

 

mgr BARBARA KOŻUSZNIK

przewodnicząca komisji

Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie

 

mgr TADEUSZ GRYCZ

członek komisji

emeryt

 

 

mgr MAREK GRYCZ

członek komisji

Szkoła Podstawowa z Pol. Jęz. Naucz. w Czeskim Cieszynie

© 2023 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.