Działalność KNE w roku 2017

Od  2017 r. prowadzi KNE dwunastoosobowy zarząd na czele z Martą Roszka.

Irena Duda, Marta Mattes, Halina Niedoba, Halina Pawera, Marta Peszat, Janina Procner, Marta Roszka, Magdalena Schwarz, Danuta Smiłowska, Tadeusz Szkucik, Janina Wałach, Irena Walczysko.

Zarząd spotyka się każdy pierwszy czwartek w  miesiącu w Centrum Pedagogicznym. W ubiegłym roku odbyło się 11 zebrań  zarządu oraz

2 spotkania  wszystkich członków KNE -  wiosenne i choinkowe .

Czerwcowe  zebranie zarządu odbyło się w  Wędryni. Z okazji niedożytych osiemdziesięciu lat długoletniego członka zarządu, Jana Musioła,  złożyliśmy kwiaty i znicze na jego grobie. W wędryńskiej Izbie Panięci  Marta Roszka opowiedziała historię wsi,

W sierpniu zgodnie z tradycją zarząd obradował  rekreacyjnie –roboczo w Tyrze u pp. Mattesów. Piękna pogoda, zapach pobliskiego lasu przypominać będą  miłe chwile u Marty.

Wiosenne spotkanie połączono z wyborami. Honorowym gościem był konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, delegacja Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP z Wisły i Cieszyna oraz przedstawicielka ZG PZKO  Anna Piszkiewicz.

Na świątecznym  spotkaniu w grudniu nie tylko podziwialiśmy występy cieszyńskich przedszkolaków,  ale wraz z nimi śpiewaliśmy kolędy.

Ważne miejsce w naszej działalności mają spacery podczas nich zwiedzamy szkoły, muzea, spotykamy się z miejscowymi nauczycielami i pezetkaowcami. Podczas majowego spaceru zwiedziliśmy szkołę,  przedszkole,  Muzeum Wiejskie i Dom PZKO w Gródku.  Spacer zakończyliśmy pod skałą okrutnego rozbójnika Bełki.

Do ważnych czynności zarządu KNE należą odwiedziny koleżanek i kolegów, którzy  z różnych powodów nie mogą  uczestniczyć w naszych spotkaniach. Delegacja  zarządu odwiedziła z okazji okrągłego jubileuszu  Martę Rozmanit,Wandę Szarowską ,Wandę Zahradnik , Ilonę Bednarz,Wandę Filipek, Jadwigę Niemiec, Wandę Walczak, Krystynę Cienciała, Zofię Matysek, Helenę Duda, Henrykę i Piotra Zabińskich, Martę Molinek. Innym jubilatom wysyłane są życzenia pocztą.

Na wrzesień była zaplanowana wycieczka do Opola, niestety z powodu niedostatecznej ilości zgłoszonych wycieczka się nie odbyła.

W ramach współpracy transgranicznej delegacja KNE odwiedziła z okazji Dnia Nauczyciela kolegów w Wiśle, tam też byliśmy zaproszeni  na smażenie jajecznicy.

KNE jest sekcją Towarzystwa Nauczycieli Polskich, funkcję łącznika sumiennie pełni  Irena Duda. Wynikiem dobrej współpracy było październikowe spotkanie  członków obu sekcji  w Gródku, gdzie z  okazji Swiatowego Dnia Nauczyciela i Dnia Edukacji  Narodowej zjechała się ponad czterdziestka aktywnych nauczycieli i nauczycieli- emerytów. Zarząd KNE wierzy, że miłe  wspólne biesiadowanie stało się  zachętą dla  emerytów in spe do uczestniczenia w naszych imprezach.

Halina Pawera

© 2024 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.