Działalność KNE w roku 2022


Celem działalności Klubu Nauczycieli Emerytów w RC jest aktywizacja i integracja szerokiej bazy członkowskiej, która w roku poprzednim liczyła 95 osób. Posiadamy trzynastoosobowy zarząd, który spotyka się regularnie, pierwszy czwartek danego miesiąca. Funkcję łącznika KNE z TNP pełni Danuta Ryłko.


- W roku 2022, w dniu 21 kwietnia, odbyło się w Ośrodku Kultury na Strzelnicy Spotkanie Wiosenne. Swą obecnością zaszczycili spotkanie również zacni goście. W programie wystąpiły dzieci Szkoły Artystycznej z Cz. Cieszyna.


- W dniu 31 maja odbył się spacer wiosenny, w którym wzięło udział 27 uczestników. Tym razem trasa spaceru prowadziła do Błędowic. Odwiedzono szkołę podstawową, kościół, Dom PZKO i reklamowaną drzewiónke. Wszędzie nas przyjęto bardzo serdecznie,
wszędzie dowiedzieliśmy się coś nowego, dotychczas nieznanego.


- We wrześniu, 9, odbyła się jednodniowa wycieczka do Bielska- Białej. Miasto to większością znamy tylko od strony zakupów w galeriach. Mało kto z nas zna przynajmniej częściowo historię i cudowne miejsca tego zabytkowe, nader ciekawego miasta, zwanego często "Małym Wiedniem".Wyjazd kolejką gondolową na Szyndzielnię, gdzie z wieży widokowej mogliśmy podziwiać Beskidy i panoramę miasta, w przyjemny sposób zakończył nasze jednodniowe wojaże.


- 13 października odbył się spacer jesienny do Jabłonkowa. Przewodnikiem podczas całej naszej wędrówki był pan Richter, który jest skarbnicą historii o danej miejscowości. Zwiedziliśmy nowo otwarte Muzeum Trójstyku, Dom PZKO, Ratusz, cmentarz, Muzeum Biblii. Spacer zakończyliśmy w szkole podstawowej, gdzie mogliśmy podziwiać nowoczesną technikę audiowizualną, o której nam, emerytom już się ani nie śni.


- Spotkanie Przeświąteczne miało miejsce w dniu 15 grudnia, w Ośrodku Kultury na Strzelnicy. Imprezę swoją obecnością uświetnili zacni goście, przedstawiciele naszych najdostojnieszych polskich zaolziańskich instytucji, jak również delegacja seniorów ZNP z Cieszyna oraz przedstawiciele masmedii. Tym razem program kulturalny był wzięty z górnej półki. Uświetnił go, znany zaolziański tenor, pan Władysław Czepiec. Chyba nikt z
obecnych nie żałował, że przybył i mógł spędzić czas wśród swoich, w tak miłej atmosferze.


- Oprócz tego wzięliśmy udział w obchodach Dnia Nauczyciela organizowanego z ramienia TNP , w spotkaniu integracyjnym w Domu Polskim w Sibicy, jak również w spotkaniu w Konsulacie z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Nie są nam również obojętni nasi Jubilaci, którym wysyłamy życzenia urodzinowe albo ich odwiedzamy. Odwiedzamy również chorych i członków w domach opieki społecznej.

 


KNE wycieczka Bielsko

 

 


Spacer jesienny Jabłonków

 

 


Spacer wiosenny Błędowice szkoła

 

 


Wycieczka Bielsko -Biała,Szyndzielnia

© 2024 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.