Společnost polských učitelů v ČR je dobrovolnou, samosprávnou, nezávislou organizací učitelů, studentů pedagogiky a důchodců spojených s činností učení a vyučování polské národnosti v České Republice.

© 2024 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.