O nas

Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej jest dobrowolną, samorządną, niezależną organizacją nauczycieli,  pracowników oświaty i wychowania, studentów kierunków pedagogicznych i emerytów związanych z działalnością pedagogiczną i oświatową, posiadających narodowość polską i działających na terenie Republiki Czeskiej.

Rozwijamy działalność zmierzającą do podniesienia rangi społecznej nauczyciela, jesteśmy rzecznikiem jego interesów i bronimy jego praw. W sprawach dotyczących szkolnictwa polskiego w Republice Czeskiej jesteśmy partnerem dla organów państwowych i samorządowych oraz dla organizacji. Dążymy do uwzględnienia specyfiki narodowościowej w kierowaniu polskim szkolnictwem mniejszościowym. Czynimy starania w celu aktywnego współuczestnictwa przy opracowywaniu koncepcji szkolnictwa, programów nauczania oraz podręczników dla placówek szkolnych z polskim językiem nauczania. Prowadzimy działalność społecznooświatową i popularnonaukową.Współpracujemy  z instytucjami i organizacjami w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą pomóc w spełnieniu zadań i celów naszego Towarzystwa.

 

Priorytety TNP

DBA o respektowanie (przestrzeganie) praw oraz zapewnienie sprzyjających warunków w polskich szkołach w RC.

REPREZENTUJE interesy nauczycieli polskich szkół w RC.

INTEGRUJE środowisko polskich nauczycieli w RC.

BUDUJE prestiż polskiego szkolnictwa mniejszościowego w RC.

ORGANIZUJE wyjazdy edukacyjne oraz imprezy kulturalno-towarzyskie dla uczniów i nauczycieli polskich szkół w  RC.

WSPIERA  rozwój kompetencji językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w RC poprzez różnorodne działania.

© 2017 Tnprc.cz - Společnost polských učitelů v České republice - Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC, z.s.